ÖB på besök

Överbefälhavarens resa till Sydkorea innehöll ett heldagsbesök hos den svenska delegationen ur Neutrala Nationers Övervakningskommission (NNSC).

ÖB tillsammans med svenska delegationen ur NNSC på gränsen mellan Nord- och Sydkorea. Foto: Lars Vargö

ÖB besökte under en heldag den svenska delegationen ur Neutrala Nationers Övervakningskommission.

Delegationschefen Generalmajor Sture Theolin föredrog delegationens uppgifter och roll på den Koreanska halvön. Sedan de stridande parterna påtecknade eldupphörsavtalet 27 juli 1953 har Sverige haft ett engagemang i området.

Förutom sedvanlig rundtur i Joint Security Area (JSA) med besök i den byggnad – bokstavligt talat på gränsen mellan Nord- och Sydkorea - som nyttjas av NNSC för dagliga möten och promenad på ”Bridge of no return” gavs tillfälle för ÖB att informera sig om delegationens arbetsförhållanden.

ÖB kunde också kortfattat orientera svenska delegationen om senaste nytt från ”hemmafronten”.

Ulf Ohlsson