Nya rekryteringsgrepp i Försvarsmakten

Nu ändrar Försvarsmakten sitt rekryteringssätt mot överste- och kommendörsbefattningar och öppnar även för reservofficerare att söka vissa tjänster. Behov och tydliga kravprofiler ska göra rekryteringarna säkrare och bättre.

- Grundidén är att det ska bygga på ett ansökningsförfarande, säger chefsutvecklare Jan Otterström. Det nya rekryteringssättet var ett pilotprojekt under våren 2007 och som nu blir permanent. Med det nya arbetssättet vill vi tillgodose rekryteringen efter tydliga och specificerade behov.

Rekrytering vid behov
Rekryteringen kommer i fortsättningen att ske fortlöpande när behov uppstår istället för som i tidigare system med en årlig befordringsberedning. Det tidigare systemet, som bara avgjorde vilka överstelöjtnanter och kommendörkaptener som skulle utnämnas till överstar och kommendörer, och inte mot vilka befattningar, genomfördes för sista gången under våren 2006.

Reservofficerare välkomna
För att bredda rekryteringsbasen och få in efterfrågad civil kompetens öppnar Försvarsmakten även vissa av tjänsterna för reservofficerare. Försvarsmakten kan inte locka med de högsta lönerna men väl med en spännande och dynamisk arbetsplats och intressanta arbetsuppgifter.

Anna Verputten