NBG rycker fram

Milisgruppen Blue Bastards har tagit afrikanska Röda Korset-arbetare som gisslan på flygplatsen i Skövde. Scenariot är en del i NBG-övningen Thunderstrike i Skövde, som pågått i en vecka.

1 500 NBG-soldater övar i Skövde och Lidköping. Foto: Canan Yasar

Scenariot för övningen är landet Bogaland där regeringen kollapsade för 17 år sedan, och där klanledare från de två största etniska grupperna styrt sedan dess. Nu har en kristen grupp tagit upp en aktiv kamp mot klanerna. Målet är att skapa en stor kristen stat i Bogaland. Grannlandet Sydland vill inte ha en kristen stat som granne och har därför ingripit.

Militanta grupper
Både Sydlands och Bogalands regeringar ville få in FN i landet som stöd tills landet lyckas organisera sina egna säkerhetsstyrkor. FN gick med på detta och gav uppgiften till EU som nu skickat beväpnade styrkor samt Nordic Battlegroup, NBG, till Bogaland. Statlig polis och armé finns i landet men kan inte agera. Inom insatsområdet finns flera olika militanta grupper.

Fredsframtvingande
Scenariot, en fredsframtvingande insats, kan bli aktuell för NBG som ställs i beredskap efter årsskiftet. I bataljonsövningen deltar omkring 1 500 soldater och 300 fordon. Även irländska och finska förband finns på plats.

Thunderstrike genomförs i det civila samhället, för att övningen ska vara så realistisk som möjligt. Därför har Skövde- och Lidköpingsborna i dagarna kunnat se NBG-soldater i färd med att ta och säkra både Råda flygplats och Lidköpings hamn, i syfte att kunna landsätta EU-styrkans trupper och föra in materiel.

Mer om Thunderstrike på www.p4.mil.se