NBG får UAV-system

Försvarsmakten har fått ett nytt system för flygspaning i närområdet. Mini-UAV-systemet Falken kommer att ingå i Nordic Battlegroup från årsskiftet.

Foto: FMV

I förra veckan överlämnade Försvarets materielverk, FMV, systemet till Försvarsmakten. Totalt handlar det om sex exemplar av den obemannade flygfarkosten Falken.

Fem av dem kommer att ingå i NBG, den sjätte är avsedd för taktisk utbildning och placeras på K 3 i Karlsborg.

Falken, som väger fem kilo och opereras av två soldater, har en räckvidd på tio kilometer och kan vara i luften i upp till 90 minuter.

Systemet är avsett för flygspaning i närområdet. Med hjälp av en färgkamera eller IR-kamera länkas bilder i realtid ner till en markstation.