Missionen i det dolda

Den 8 oktober 2007 var det två år sedan den svåra jordbävningen inträffade i Pakistan, då tusentals människor omkom och bland dem även familjen till major Joakim Giöbel, vilken vid händelsen tjänstgjorde som FN-observatör i United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP).

Djupa spår finns fortfarande kvar från jordbävningen i Kashmir. Foto: Bo-Ivan Robertsson

På årsdagen genomfördes en enkel ceremoni med UNMOGIPs chef Generalmajor Dragutin Repinc som talare, den svenska Ambassadören Anna-Karin Eneström, Ambassadrådet Lennart Holst,  delar ur den svenska kontingenten samt andra militärobservatörer och civil personal. En krans och blomster från UNMOGIP och den svenska Ambassaden lades ner framför minnesstenen. Gen Repinc höll ett kort tal och ceremonin avslutades med en tyst minut. En minuts tystnad hölls på alla UNMOGIPs stationer under samma tidpunkt.

För att uppmärksamma minnesdagen, hedra minnet av de omkomna och även informera om missionen i skuggan av inrikesproblemen i Pakistan och Indiens starka tillväxt, inleder här chefen för den svenska kontingenten Bo-Ivan Robertsson en serie om UNMOGIP och dess uppgifter. Under några reportage framöver får vi följa de svenska observatörernas arbete och upplevelser i Kashmir.

Historik
I skuggan av inrikesproblemen i Pakistan och Indiens ökande inflytande på världsarenan så pågår en nära 60 år gammal konflikt i kampen om Kashmir där  hundratusentals människor har dött p g a flera krig mellan länderna. Sedan 20 år  tillbaka pågår även dagligen aktioner från olika separatiströrelser på den Indisk administrerade delen av Kashmir. Dessa separatister kämpar för ett självständigt Kashmir, eller att hela regionen blir införlivad med det muslimska Pakistan. Vid sidan om Kashmirkonflikten är även Pakistan och Indien i dispyt om Siachen-glaciären och  Sir Creek water. Inte nog med det så drabbades Kashmir och Pakistan hårt av den kraftiga jordbävningen den 8 oktober 2005.

Det har inte förekommit några större stridigheter mellan de två kärnvapenmakterna på flera år. Dock är konflikten väldigt djup så en lösning verkar vara avlägsen även om vissa förtroendebyggande åtgärder har startat i form av diskussion om kärnvapenfrågor, begränsad handel, utväxling av fångar och informationsutbyte i syfte att motverka terrorism.

UNMOGIP
Sedan 1948 har UNMOGIP befunnit sig i området. UNMOGIP har uppgiften att  övervaka vapenvilan mellan Indien och Pakistan längs LoC (Line of Control) i Jammu- och Kashmirområdet. Man är även beredd övervaka trupptillbakadragande på bägge sidor av LoC.  Sedan det sk ”SIMLA-Agreement” så ser Pakistan FN som en part i lösningen av konflikten, medan Indien anser överenskommelsen endast som bilateral men accepterar UNMOGIPs närvaro.

Högkvarterets 12 officerare och militära komponent växlar mellan Srinagar i det Indisk Administrerade Kashmir på sommarhalvåret och Rawalpindi/Islamabad i Pakistan på vinterhalvåret. Efter jordbävningen skadades högkvarteret i Rawalpindi så pass att flera byggnader blev utdömda. I oktober-november 2007 kommer flytten av högkvarteret i Rawalpindi gå till en s k kontainerlösning i Diplomatic Enclave i Islamabad. Samtidigt lämnar den militära komponenten Srinagar för vintern och grupperar sig sex månader i Islamabad.

På högkvarteret råder såsom på fältstationerna en s k ”National balance”. Det innebär att det skall vara en jämn spridning på officerarnas nationaliteter. Det blir således t ex aldrig enbart svenskar inom samma sektion i HQ eller inom ett team på en fältstation. För närvarande finns det två svenskar på HQ. Bo-Ivan Robertsson som Military Information Officer och Henrik Bucht som missionens MEDIC.

Arbetet fortlöper rutinmässigt och de största utmaningarna vi har är logistik, begränsingar i vår rörelsefrihet och den senaste tiden något utökade anmälningar om brott mot eldupphörsavtalet och kränkningar av luftrummet.

Missionen leds av Chief Military Observers/Head of Mission (CMO/HoM) Generalmajor Dragutin Repinc från Kroatien. Han avslutar sin 2-årsperiod i december 2007. Vem som blir ny chef för missionen är i skrivande stund ej meddelat.

I nästa reportage beskriver observatörerna Susanna Häggel-Dannebrandt och Jonas Frohlund om livet och uppgifterna på de operativa fältstationerna.

Bo-Ivan Robertsson
Senior Swedish Officer