Minnesgudstjänst i Karlskrona

I en nära fullsatt Amiralitetskyrka i Karlskrona tog anhöriga, vänner och kollegor i dag avsked av officerarna Hampus Angbjär, Mikael Hök, Marcus Gertzén och Patrik Eriksson som omkom vid helikopterhaveriet i Ryd den 11 september.

Minnesgudstjänst i Karlskrona. Foto: Combat Camera

Gudstjänsten inleddes med att amiralitetspastor Henrik Lindén tände ett ljus för var och en av de fyra omkomna. Han tände också ett femte - gemenskapens ljus - för alla som kommit till kyrkan, innan Marinens musikkår spelade ett medley innehållande bland annat Dire Straits "Brothers in Arms".

Försvarsmaktens högste representant vid minnesgudstjänsten var flygvapeninspektören generalmajor Jan Andersson som i sitt tal vände
sig till de anhöriga:

- Jag önskar också att jag kunde hjälpa er med svaren på alla "varför
och hur kunde detta hända" som jag är säker på att ni ställt er tusentals gånger sedan olyckan. Tyvärr kan jag inte det. Jag kan bara säga att vi kommer att göra allt som står i vår makt för att försöka att ta reda på varför Y 04 och Y 10 kolliderade med varandra den där olycksaliga dagen den 11 september 2007.

I avslutningen av sitt tal vände sig Jan Andersson även direkt till de fyra förolyckade:

 - Hampus, Marcus, Mikael och Patrik:
Vi som har haft förmånen att ha varit era kollegor är stolta över det. Tack för att vi fick den möjligheten. Vi saknar er.

När gudstjänsten var slut bars de fyra kistorna ut ur kyrkan till de väntande bilarna av 31 av de omkomnas kollegor. Till tonerna av Owe Greens "Vid dagens slut" överlämnades de fanor som draperat kistorna liksom de omkomnas baskrar till de anhöriga.

De förolyckade fördes efter minnesgudstjänsten till olika platser för enskilda begravningar vid skilda tider enligt de anhörigas önskan.

Text: Jesper Tengroth/Combat Camera