Mats Nilsson till försvarsdepartementet

Generallöjtnant Mats Nilsson blir ny chef för enheten för militära försvaret i försvarsdepartementet. Det beslutade regeringen på torsdagen.

- Med min bakgrund och kompetens hoppas jag kunna bidra till statsmakternas ledning av den fortsatta utvecklingen av Försvarsmakten, säger Mats Nilsson.

Mats Nilsson, som tillträder sin tjänst som departementsråd den 1 november, är i dag chef för Försvarsmaktens ledningsstab. Han är flygofficer och har tidigare bland annat varit Försvarsmaktens produktionschef.

Försvarsdepartementets enhet för det militära försvaret bereder ärenden och frågor om planering, styrning och uppföljning av det militära försvarets uppgifter, förmåga och verksamhet. Enheten ansvarar för de myndigheter, anslag och andra funktioner som hör till försvaret.