KS 16 på väg till Kosovo

KS 16 avslutar nu sin utbildning vid Livgardet och lämnar nästa vecka Sverige för att börja ta över den svenska kontingenten i Kosovo. Den 23 oktober går planet till Kosovo för Lv 6 största internationella mission hittills.

- Förbandet är fullbemannat, välutbildat, och alla längtar efter att få åka ner och jobba, säger Olof Johansson, kontingentschef från Lv 6 i Halmstad. Det är en mycket positiv stämning.

Den 28 oktober tar han befälet över den svenska kontingenten efter en veckas överlämning. De kommer till ett område som varit lugnt och stabilt de senaste 1,5 åren. Men under det närmaste halvåret finns två känsliga datum, dels när det hålls val i mitten av november, dels när den trojka som förhandlar om planen för självständighet lämnar en rapport till säkerhetsrådet den 10 december.

- Det kan utvecklas åt två håll, säger Olof Johansson, antingen fortsätter läget att vara stabilt, eller så blir det någon typ av missnöjesyttringar. Om det skulle inträffa är vi väl förberedda på det också, och får vi indikationer kan vi fortsätta träna i missionsområdet. Vi har till exempel tränat s k ingrepp mot folkmassa, alltså att skingra demonstrationer eller hålla isär folkgrupper.

Det är Lv 6 som har ansvar rekrytera, utbilda och leda kontingenten. De cirka 340 soldaterna och 60 officerarna är rekryterade från hela Sverige, men närmare en femtedel är anställda eller före detta värnpliktiga vid Försvarsmakten i Halmstad, inte bara från Lv 6 utan också från de andra enheterna.

KS 16 är Sveriges 16:e styrka i Kosovo. Den svenska kontingenten ingår i den internationella Kfor-styrkan (Kosovo Force) med uppgift att etablera och upprätthålla fred och säkerhet i Kosovo. Styrkan tjänstgör i sex månader och kommer sedan att avlösas av KS 17.

Selma Sedelius