Krans till stupade kollegors minne

På FN-dagen onsdagen den 24 oktober högtidlighölls minnet av officerarna Jesper Lindblom och Tomas Bergqvist, de svenska soldater som senast stupat i stridshandling när de arbetat internationellt under FN-mandat, på den svenska campen i Afghanistan.

Jesper Frölin vid minnesstenarna. Foto: Pelle Vamstad

-I Afghanistan utför svenska soldater ett uppdrag som inte är riskfritt och grunden för uppdraget är ett FN-mandat. Därför är det självklart att på FN-dagen hedra minnet av de kollegor som stupat här, säger Mats Danielsson, chef för den svenska styrkan i Afghanistan.

 

Jesper Frölin, sjukvårdare i Afghanistan och bekant till Jesper Lindbloms familj, lade på kvällen ner en krans vid de båda stupade officerarnas minnesstenar som är centralt placerade på den svenska campen Northern Lights i Mazar-i-Sharif. Därefter genomfördes en mässa i kapellet på campen under ledning av pastor Lars Olsson.

 

Jesper Lindblom och Tomas Bergqvist stupade i samband med en attack mot svensk trupp i Mazar-i-Sharif den 25 november 2005.

 

Av: Pelle Vamstad

Press- & Informationsofficer FS13