Internationell marinövning avslutas

Finalen på sjöstridskrafternas slutövning, Northern Coasts, närmar sig. Övningen utspelar sig i ett tänkt krisområde där beväpnade fraktioner ställer till stora problem och en FN-styrka har fått uppgiften att återställa lugnet.

Marinens slutövning hålls i sydöstra Östersjön. Foto: Jimmie Adamsson

En konvoj med förstärkningar av marktrupp går under dagen in mot Eckenförde där den skall urlasta. På vägen möter den ett antal hot från attackflyg, minor, landbaserade sjömålsrobotar och naturligtvis assymetriska hot.

Assymetriska hot består av tämligen lågteknologiska farkoster men som just därför är extra svåra att hantera då de kan likna ofarliga farkoster som exempelvis fiskebåtar eller civila flygplan.

Konvojen eskorteras av både stora och mindre ytstridsfartyg, där de svenska korvetterna HMS Stockholm och Malmö räknas in.

I Northern Coasts deltar ett 50-tal fartyg och flygplan från åtta nationer. Övningen, som hålls i sydöstra Östersjön, avslutas på torsdag.

Läs mer om Northern Coasts på www.marinen.mil.se