Gripen uppgraderas

Saab ska uppgradera 31 svenska Gripen-flygplan till senaste standard. Kontraktet med FMV, Försvarets Materielverk, är värt 3,9 miljarder kronor och omfattar också ett demonstratorprogram för Gripens framtida utveckling.

Gripen-kontraktet, som undertecknades under onsdagen, följer på de beslut som tidigare i år fattades av regering och riksdag efter ett förslag från ÖB Håkan Syrén.

– Beställningen är en tydlig signal om att Sverige satsar på framtiden för Gripen, säger Saabs vd Åke Svensson i ett pressmeddelande.

I kontraktet uppdrar Försvarets materielverk åt Saab att uppgradera 31 Gripenplan till den mer moderna C/D-versionen.
 
Därmed får det svenska flygvapnet en enhetlig Gripen-flotta med högre funktionalitet, mer kostnadseffektiv verksamhet och förbättrade möjligheter att delta i internationella operationer. Uppgraderingen påbörjas redan i år.