God arbetsmiljö på Värnpliktsnytt

Arbetsmiljön på tidningen Värnpliktsnytt är god, och ledningen av redaktionen fungerar bra. Det fastslås i den utredning som Försvarsmakten gjort med anledning av ett anonymt brev ställt till ÖB.

I brevet, som ÖB mottog för en dryg månad sedan, beskrevs allvarliga missförhållanden på Värnpliktsnytt. Anklagelser riktades mot såväl den nuvarande chefredaktören som hennes företrädare.

Försvarsmakten har nu utrett de påståenden som finns i brevet, bland annat genom att intervjua personal på tidningen.

"God arbetsmiljö"
– Det finns inte fog att påstå att någon av de två chefredaktörerna har gjort eller medverkat till något brottsligt eller felaktigt beteende. I dag, och sedan en längre tid tillbaka, råder god arbetsmiljö på tidningen. Merparten av de påståenden som framförs i brevet saknar helt grund, säger personaldirektör Lars Norrström.

Av utredningen framgår att det under bytet av chefredaktör förra året fanns en del brister i ledningen av redaktionen och stödet till de värnpliktiga journalisterna. Dessutom har det framkommit att arbetssituationen under 2005 var mycket pressad på tidningen. Därför tillfördes redaktionen då ytterligare en anställd. Denna åtgärd har fått positiva effekter, och personalen på tidningen är i dag nöjd med sin chef, enligt utredningen.

Utredaren slår också fast att det inte, vilket påståtts i brevet, förekommit några oegentligheter när de båda chefredaktörerna anställdes.

Utrymme för förbättring
När det gäller anklagelser om ett vulgärt språkbruk och sexism på redaktionen, konstaterar utredaren att det finns vissa skönhetsfläckar och utrymme för förbättring. Dessutom är de värnpliktiga på tidningen fortfarande missnöjda med sin förläggning, och en skyddsrond ska göras i lokalerna.

Utnyttjandet av mobiltelefoner och bensinkort har visat sig vara helt i sin ordning.
 
– Den utredning som nu gjorts stärker min uppfattning att Värnpliktsnytt är en bra arbets- och utbildningsplats i Försvarsmakten, säger Lars Norrström.

I en tidigare version av texten förekom felaktiga uppgifter om användandet av taxikort, vilket vi beklagar. Texten är nu korrigerad.