Försvarsutskottet på besök

Under sommaren har tre av fem delegationsmedlemmar bytts ut. Nya på plats är operationsofficer Alf Norbäck, stf delegationschef Ulf Ohlsson och sekreterare Johan Larsson.

Delegationschefen Sture Theolin längst till höger guidar försvarsutskottet vid besöket till Joint Security Area. Foto: Ulf Ohlsson

NNSC arrangerar varje år den 27 juli en mottagning för högtidlighållandet av vapenstilleståndsavtalet som undertecknades 1953. Avtalet skrevs mellan befälhavaren för styrkorna i det så kallade United Nations Command och befälhavaren för den Koreanska Folkarmen (the Korean People’s Army) och Kinesiska Folkets Frivilliga Armé (the Chinese People’s Volunteers).

Högtidlighållandet äger rum i byggnad T1 i Joint Security Area på gränsen mellan Nord- och Sydkorea. Det är i denna byggnad som NNSC regelbundet genomför sina möten enligt vad som föreskrivs i vapenstilleståndsavtalet. Mottagningen är välbesökt och ett utmärkt tillfälle att påminna om NNSC:s roll och uppgifter.

Under september månad har missionen besökts av bland annat försvarsutskottet och arbetsmarknadsutskottet. Även ministern för högre utbildning och forskning Lars Leijonborg har orienterats om NNSC och besökt Joint Security Area.

Ulf Ohlsson