Förbjudet att nyttja Galten

Efter flera tillbud har terrängfordonet Galten belagts med tillfälligt nyttjandeförbud.- Fordonen ska kontrolleras på verkstad, för att fastställa om något tekniskt fel ligger bakom olyckorna eller om det finns brister i utbildningen, säger Anders Emanuelson, chef för säkerhetsinspektionen.

Terrängfordonet Galten. Foto: Combat Camera

Det splitterskyddade terrängfordonet Galten levererades till Försvarsmakten 2006, och är bland annat avsett att användas vid internationella insatser och av Nordic Battlegroup, NBG.

Vält fyra gånger
Det senaste året har fordonet vält vid fyra tillfällen, senast vid NBG:s nyligen avslutade bataljonsövning i Skövde.

- Det är för många tillbud, och därför vill vi kontrollera fordonen ordentligt. De beläggs med nyttjandeförbud till och med tisdag i nästa vecka, säger Anders Emanuelson.

Inspektionen ska ge svar på om något tekniskt fel kan ha orsakat olyckorna och hur utbildningen bedrivits.
- Sannolikt är det ovana att framföra tunga fordon som ligger bakom, säger Emanuelson.

Rapporter
De förband som använder Galten har också uppmanats att inkomma med rapporter om eventuella tekniska problem med fordonet eller om man haft brister i utbildningen.

Beroende på vad utredningen visar, kan tillbuden med Galten innebära begränsningar i användningen av fordonen under NBG:s slutövning i november.

Per Norlin