Ett steg närmare Sudaninsats

I dag lämnar regeringen in sin proposition till riksdagen om en svensk Sudaninsats.Blir det ett ja vid voteringen, kan truppen sättas in redan vid jul.

Nu står alltså bara formalia mellan ingenjörsförbandet och Darfur, då det är troligast att riksdagen kommer att rösta för svensk militärhjälp till Sudan. Däremot är det oklart när voteringen äger rum. Men på Försvarsmaktens Insatsstab, som ansvarar för planeringen av Sudaninsatsen, är man positiv.

- Det ligger väl i tid med den militära planeringen. För vår del är det regeringsbeslutet vi väntar på, och ett sådant måste ju föregås av ett riksdagsbeslut, så det är bra att processen nu är igång, säger Mats Göransson, kommendörkapten och sakkunnig om Sudaninsatsen.

- Inom kort skickas dessutom inkallelseordrarna ut till soldaterna, tillägger han.

Förbandet som utgörs av cirka 400 soldater varav 160 är från Sverige (övriga är norrmän), kommer att påbörja sin så kallade missionsutbildning om ungefär en månad. Där ges särskilt anpassad träning för den specifika miljö soldaterna kommer verka i.

Det svensk-norska ingenjörsförbandet ingår i det förslag som FN lagt fram till Afrikanska Unionen om hur sammansättningen av FN-styrkan ska se ut. Från Sudans håll har man godkänt en FN-insats på villkoret att huvuddelen av styrkan består av afrikanska soldater.
FN-förslaget lämnades över till Afrikanska Unionen och Sudan i fredags, och sent på torsdagkvällen kom beskedet att förslaget godkänts.

Text: Mona Boholm

Texten har uppdaterats efter publicering då nya uppgifter tillkommit. Ändring gjord kl:11.20 fredagen den 5 oktober.