Erfarenheter från fredsinsatser

Kvinnor i fredsbevarande insatser skapar möjligheter för kvinnor och barn att komma till tals visar erfarenheter från Liberia. Hur ska den ökande grupp veteransoldater som behöver hjälp när de kommer hem till Sverige tas om hand?

Gurpreet Deo, indisk polischef. Foto: Anna Verputten

Ämnena diskuterades på Folk och Försvars seminarier på Medelhavsmuseet på onsdagen.

Förmiddagens seminarium hade temat "Fler kvinnor – mer fred?". Den indiska polischefen Gurpreet Deo redogjorde för erfarenheterna från den kontingent med indiska poliser som nu är på plats i Liberia. Kontingenten på drygt 120 personer består enbart av kvinnor. Styrkan kom till Liberia i februari i år och kommer att vara kvar i ytterligare ett halvår.

- Det handlar egentligen om ett förändrat tankesätt säger Gurpreet Deo om attityden till poliserna på plats. Poliserna i kontingenten är vältränade, välutbildade och har mycket erfarenhet av svåra situationer i sitt eget land.

De positiva effekterna från arbetet hitintills har varit att tilltron till poliser har ökat, unga liberianer har börjat söka tjänst hos den lokala polisen och att polisen har börjat få ta emot fler anmälningar om brott än tidigare.

I seminariet deltog även Lisa Lanemo, officer i den kvinnliga observatörsgruppen MOT Juliet i Afghanistan och Charlotte Isaksson som arbetar med jämställdhetsfrågor inom Försvarsmakten. Seminariet hölls i samarbete med Lottorna och Socialdemokraterna.

Veteransoldater
Temat på eftermiddagens seminarium var "Hur ska vi ta hand om våra veteraner?". Veteransoldaterna Magnus Heed och Björn Eggeblad berättade om sina erfarenheter av att komma hem som skadad. De vittnade om att för mycket energi går åt till kontakter med försäkringsbolag och arbetsgivare istället för att den skadade helt ska anstränga sig att bli återställd.

– Det finns inga säkra områden menar Björn Eggeblad. På mission i Libanon 1991 dödades hans kollega och själv blev han skadad i ett område som klassats som säkert. För honom var vägen tillbaka lång och han menar att Försvarsmakten även brustit i att stödja anhöriga till den skjutne kollegan.

- Det är dags att placera motorn under motorhuven, säger Allan Widman (fp), utredningsman som till våren ska redovisa ett slutbetänkande kring hur Sverige ska få fram "en sammanhängande svensk veteranpolitik".

Utlandsstyrkan har inte en tydlig placering i Försvarsmakten vad gäller personalfrågor. Det ska inte ska finnas ett "vi och dom" för de som tjänstgör inom utlandsstyrkan. De som rekryterats utanför Försvarsmakten och de som är officerare, menar Allan Widman.

Administrativa system för att hantera skadade soldater måste byggas upp, menar Allan Widman och de skadade ska få ett tydligt erkännande för sina insatser.

Anna Verputten