Donationer utvecklar Afghanistan

De svenska soldaterna i Afghanistan tar kontinuerligt egna initiativ för att stödja och utveckla det afghanska samhället. Under senare tid har exempelvis flera donationer genomförts i Mazar-i-Sharif.

Foto: Pelle Vamstad

De svenska soldaterna ingår i Isaf-styrkan som agerar under FN-mandat under ledning av Nato, på samma sätt som Kfor-styrkan i Kosovo. I botten ligger ett riksdags- och regeringsbeslut. Den svenska närvaron syftar till att stärka den demokratiskt valda afghanska regeringen genom att i samverkan med afghansk militär och polis skapa säkerhet och lugn i ett land som drabbats av årtionden av krig och konflikt.

 

Militärt uppdrag

-Vårt uppdrag är militärt och vi måste hela tiden vara professionella i vår yrkesroll som soldater. Men när tillfälle ges försöker vi att stödja det afghanska samhället även med insatser av mer humanitär natur, säger Johan Nygren, chef för en grupp med vakt- och eskortsoldater.

 

Långsiktiga relationer

Johans grupp patrullerar ofta i ett och samma område i Mazar-i-Sharif. Genom att samma soldater kontinuerligt patrullerar i samma kvarter skapas också förutsättningar att bygga nära och långsiktiga relationer med människorna som bor och verkar där.

 

Begränsade resurser

-Vi konstaterade snart att den lokala skolan hade mycket begränsade resurser. Det fanns exempelvis inga bänkar utan barnen satt direkt på golven i klassrummen. Även kateder och svarta tavlor saknades, säger Johan Nygren.

 

Dator och skrivare

Gruppen beslöt att göra en insats för att höja standarden på skolan. Kläder och skor som samlats in från soldaternas familjer, vänner och företag i Sverige sorterades och förpackades i kartonger. För pengar som samlats in via våffelförsäljning på den svenska campen och från drickspengar från den svenska mässen köptes en dator och en skrivare, från ett lokalt snickeri beställdes skolbänkar och kateder.

 

Stöd till 150 familjer

-För någon vecka sedan levererade allt nytt material till skolan. Samtidigt delade vi, under byäldstens ledning, ut bland annat kläder, skor och madrasser till omkring 150 av de fattigaste familjerna i området, säger Johan Nygren.

Stöd till brandstation

En annan svensk soldat som drivit ett motsvarande projekt i Mazar-i-Sharif är Thomas Henriksson på förstärkningsplutonen.

-Jag jobbar som brandman hemma i Helsingborg och kunde inte undgå att notera hur undermålig utrustning mina kollegor på brandstationen här i Mazar hade, säger han.

 

Vanliga bomullsoveraller

Brandmännen i Mazar-i-Sharif utför sitt farliga arbete i vanliga bomullsoveraller. Det fick Thomas att under ledighet i Sverige samla ihop ett 20-tal begagnade men fullt funktionella brandmannaoveraller och ett antal hjälmar och bälten.

 

Helsingborg ställde upp

-Det var enkelt att få stöd hemma i Helsingborg när jag berättade hur det såg ut inom brandkåren här. En brandman utför samma jobb oavsett om det sker i Sverige eller Afghanistan så förståelsen för de afghanska brandmännens svårigheter var mycket stor bland mina svenska kollegor, säger Thomas Henriksson.  

 

Nästa brand

Thomas och hans kamrater på förstärkningsplutonen levererade nyligen utrustningen till brandstationen i Mazar-i-Sharif. Nästa gång det brinner i Mazar kommer således den lokala brandkåren att rycka ut iklädda funktionella och säkra overaller och hjälmar märkta med texten ”Helsingborgs Brandförsvar”.

 

Säkerhet och utveckling

-Det här är bara två exempel på flera mycket värdefulla initiativ från svenska soldater under vår tid i Afghanistan. Det är mycket viktiga initiativ som aldrig hade varit möjliga utan stöd från privatpersoner, företag och organisationer hemma i Sverige. Dessa initiativ är viktiga för det svenska uppdraget eftersom säkerhet och utveckling alltid går hand i hand, inte minst i Afghanistan, säger Mats Danielsson, chef för den svenska styrkan i Afghanistan.

 

Text & bild: Pelle Vamstad

Press- & Informationsofficer FS13