Besök Nordic Battlegroups slutövning

För första gången kommer Nordic Battlegroup att öva som ett sammansatt förband i övningen Nordic Resolution 07. Övningen äger rum mellan den 3 och 11 november i området mellan Jokkmokk, Boden, Luleå och Älvsbyn. Övningen Nordic Resolution 07 är multinationell. Det innebär att soldater från Estland, Finland, Irland och Norge deltar i övningen tillsammans med sina svenska kolleger.

Media inbjuds att besöka Nordic Resolution 07 den 6 november, i samband med att ÖB, general Håkan Syrén, besöker övningen.

Besöket tar hela dagen och för media från södra och mellansverige börjar och slutar det på Bromma flygplats i Stockholm.

För media från norra Sverige går en transport från soldathemmet i Boden.

Under dagen ges flera tillfällen att möta ÖB, chefen för Nordic Battlegroup, brigadgeneral Karl Engelbrektson, soldater och befäl i olika övningsmoment.

Samling Bromma flygplats: Tisdagen den 6 november, kl 06.45. hangar 4
(OBS ej ordinarie passagerarterminal. Infart från Bällstavägen, mitt emot Solvalla)

Det finns bara 20 platser på planet. Anmäl därför ert deltagande med personnummer och namn senast fredag den 2 november, kl 11.30 på: info@mil.se

Frågor om pressresan från Bromma ställs till Försvarsmaktens Informationsstab, Jonas Svensson, tel 0706-399 859

Samling Soldathemmet Boden: Tisdagen den 6 november, kl 07.00.

Frågor om pressresan från Boden ställs till presschef Wilhelm Guldbrand, 070 – 686 5559.

För ytterligare information om övning Nordic Resolution 07, se www.mil.se/nr07