Anonyma brevet kunde hanterats bättre

Försvarsmakten måste bli bättre på att förstå människor och därmed reagera och agera med känslor. Det är en av slutsatserna som personaldirektör Lars Norrström drar efter att ett anonymt brev blivit ett hett debattämne.

Den 20 september nådde ett tre sidor långt – anonymt – brev ÖB. Ett brev som också var adresserat till internrevisionen och försvarsdepartementet.
Brevskrivaren uppgav sig ha anknytning till tidningen Värnpliktsnytt och hävdade att nuvarande och tidigare chefredaktör anspelat på sexualitet i arbetet samt att allvarliga oegentligheter förekommit, möjligen brottsliga handlingar.
 
ÖB Håkan Syrén delegerade brevet för vidare handläggning. En liten del i den utredning som förestår väntas bli klar i början av veckan.
 
De båda utpekade cheferna för tidningen känner sig dock kränkta. Dels för att brevet fått spridning inom Försvarsmakten, dels för att de själva inte omgående informerades om brevet.
 
Värnpliktsnytts nuvarande chefredaktör, Ulrika Häggroth, skriver i söndagens Expressen att ”det känns som om jag fått en sexistisk spottloska i ansiktet av min chef”.
 
ÖB medger att Ulrika Häggroth och hennes företrädare kunde ha informerats tidigare om brevet och dess innehåll.
 
- Min hantering av brevet var mindre bra, jag borde ha förstått vilken kränkning påståendena i brevet utgjorde för de utpekade, säger Håkan Syrén.
 
Försvarsmaktens personaldirektör, Lars Norrström, leder utredningsarbetet och håller med om att de båda utpekade borde ha informerats tidigare.
 
- En läxa vi kan lära oss av detta är att bli bättre på att förstå människor. Hur de reagerar så att vi själva kan agera med känsla, säger Lars Norrström.
 
Enligt personaldirektören blir utredningen vad det gäller vissa faktiska sakförhållanden, som omnämns i brevet, klar i början av veckan. Andra frågor tar längre tid och några påståenden i brevet blir förmodligen aldrig klarlagda.

Roger Magnergård