ÖB: Vi står inför en stor förändring

- Vi har just börjat analysera vad det här innebär för Försvarsmakten. Klart är att vi står inför en stor förändring och att det finns ett omfattande omplaneringsbehov.

Det säger ÖB Håkan Syrén med anledning av regeringens budgetproposition som presenterades på torsdagen.

ÖB konstaterar att de ekonomiska neddragningar som aviseras i propositionen och de inriktningar som framgår av regeringens finansplan till stora delar stämmer överens med de signaler som finansminister Anders Borg gav redan i somras.

Påverkar förbandsverksamhet
- Budgetpropositionen, som ger oss ekonomiska förutsättningar för de närmaste tre åren, analyserar vi just nu, och avser återkomma med en redogörelse för vilka konsekvenser den får för vår verksamhet. Klart är att den påverkar såväl vår förbandsverksamhet som vår materielanskaffning, säger Håkan Syrén.

I budgetpropositionen anges olika materielprojekt som enligt regeringen bör avbrytas, bland annat utvecklingen av svenska ytstridsfartyg.

- Vi arbetar kontinuerligt med att ha en så kostnadseffektiv materielförsörjning som möjligt. De områden som pekas ut måste analyseras nogsamt, är ÖB:s kommentar.

Djupare granskning
Det mer långsiktiga perspektivet - där ytterligare 2-3 miljarder ska sparas årligen - kräver en djupare granskning och klara planeringsanvisningar från regeringen, anser ÖB.

- Finansplanen rör hela försvarssektorn och här måste det till ett nära samarbete med regeringskansliet. Också försvarsberedningens inriktning måste beaktas. Vår verksamhet måste vara kopplad till en utrikes- och säkerhetspolitik byggd på en rimlig omvärldsuppfattning.

I samband med försvarsminister Mikael Odenbergs avgång tidigare i september klargjorde ÖB att han inte har några planer på att avgå. Budgetpropositionen har inte fått honom att ändra uppfattning.

- Så länge jag har uppdragsgivarens och organisationens förtroende gäller det att göra det bästa av situationen. Jag tror inte det kommer att påverka anslagsfördelningen till en efterträdare om jag lämnar.

Per Norlin