Trosspluton rycker ut vid stort vägbygge

Den svenska trossplutonen i Kosovo genomför just nu den största vägreparationen sedan missionen startade. Försörjningsleden till den svenska relästationen C2 blir totalrenoverad med hjälp av enhetens samtliga resurser.

Foto: Ola Björnör

Likt en lång mörk orm slingrar sig den nyrenoverade vägsträckan genom Kosovos oländiga terräng. Operationen med att reparera den hårt slitna vägen upp till C2 kräver de flesta resurser ur KS15:s trosspluton.

- Det är totalt över en mil väg som repareras och byggs om. Som mest har vi haft nio lastbilar som gått i skytteltrafik mellan grustag och vägbygget , säger Pär Hallgren, chef för trosspluton.

Grumassorna krossas och pressas ut över vägen. På en del ställen förstärker man med upp till 40 centimeter tjocka lager. Traktorgrävare och en vält pressar ut gruset och till sist läggs ett fint lager med grus som fungerar som slityta.

Försörjningen upp till relästationen C2 är viktig eftersom den bemannas dygnet runt av en omgång ur det svenska skyttekompaniet. C2 är en förutsättning för att förbandets enheter ska kunna hålla sambandet i missionsområdet. Vägen trafikeras även av lokalbefolkningen och slits hårt under vintrar och dygn av kraftiga skyfall.

- Som längst har vi hunnit 500 meter på en dag. En av svårigheterna med projektet är att vi inte kan stänga av vägen medan vi arbetar. Varken vi själva eller lokalbefolkningen kan ta någon förbifartsled, säger Hallgren.

Arbetet startade i mitten av augusti och kommer att avslutas i början av oktober. KS15:s mission lider mot sitt slut och en del slutarbete kommer eventuellt att tas över av KS16. Maskingruppen har varit en viktig resurs i det multinationella Task Force Center där de svenska soldaterna ingår.

- Det har varit mycket jobb under missionen och det har inte gått en dag där enheten har stått stilla, säger Pär Hallgren.

löjtnant Ola Björnör
press- och informationsofficer KS15