Tre militärobservatörer i oroligt Nepal

Idag har det skett flera explosioner i Kathmandu i Nepal. Ingen av de tre svenska militärobservatörerna som tjänstgör i området var i närheten av explosionerna.

Klockan 16.45 lokal tid, inträffade tre explosioner i närheten av stadens centrala park och någon timme senare uppges ännu en explosion ha skett sju kilometer väster om Kathmandu. Vid 18.00-tiden uppgav nepalesiska myndigheter att två civila hade dödats och 22 hade skadats. Högkvarteret har under eftermiddagen varit i kontakt med den svenske chefen på plats, överstelöjtnant Thorbjörn Hagman, som kunde berätta att de svenska militärobservatörerna var oskadda. Ingen personal ur de internationella organisationer som verkar i Nepal uppges ha drabbats. Sverige har ställt tre militärobservatörer till FN:s förfogande för övervakningsuppgifter i FN-missionen i Nepal. UNMIN, United Nations Mission in Nepal, är en övervakningsinsats som under ett år enligt FN-resolution 1740 skall övervaka vapenstilleståndet samt assistera demokratiska val och efterföljande konstituering av parlament i Nepal. Tidigare nyhet om militärobservatörerna: » Observatörer till Nepal