Tolgfors: Satsning på internationella insatser

- Jag är glad att kunna presentera en budget med ambitionshöjningar inom viktiga områden som krisberedskap och det svenska engagemanget i internationella insatser.

Så kommenterar försvarsminister Sten Tolgfors regeringens budgetproposition. I ett pressmeddelande säger Tolgfors att erfarenheten av insatser utomlands stärker förmågan att värna Sveriges territoriella försvar.

- Omställningen från det tidigare invasionsförsvaret till ett modernt insatsförsvar kräver också en översyn av den framtida materielförsörjningen, säger Sten Tolgfors. De internationella insatserna tillförs hundra miljoner kronor nästa år. Regeringen kommer också att tillsätta en utredning som ska granska värnpliktssystemet.

Pressmeddelanden från försvarsdepartementet:
» Försvarsmaterielprojekt som regeringen avser att avbryta
» Satsning på utlandsstyrkor och effektivisering av försvaret