Sverige drar ner i Kosovo

Från och med mars 2008 planeras ytterligare neddragningar av svensk trupp i Kosovo. Orsaken är att resurserna behövs på annat håll, i Afghanistan och för Nordic Battlegroup.

Camp Victoria. Foto: Andreas Karlsson

Den planerade neddragningen görs i samband med att den 17:e kosovoomgången, benämnt KS 17, påbörjar sin halvårslånga insats i slutet av mars 2008. Neddragningen är från nuvarande cirka 360 soldater till cirka 250.

- Orsaken är en resursfråga, både vad gäller pengar och personal. Resurserna behövs i våra andra stora engagemang i Afghanistan och för Nordic Battlegroup, säger överstelöjtnant Mikael Johansson som planerar insatserna i Balkan.

Kärnan intakt
Kärnan i förbandet, det mekaniserade skyttekompaniet inom den multinationella stridsgruppen, kommer att förbli intakt.

Neddragningen berör samverkans- och observatörsgrupper, de så kallade LMT-enheterna, inom den multinationella stridsgruppen. Dessa kommer att avslutas. Bidraget som Sverige har lämnat till det brittiska spaningskompaniet kommer att minskas från och med juni 2008. 

Mikael Johansson ser inte neddragningen av trupp i Kosovo som början på att Sverige helt lämnar regionen.

Långsiktigt engagemang
- Försvarsmakten uppfattar den politiska viljan som att vi ska ha ett fortsatt långsiktigt engagemang i Kosovo. Just nu tillåter situationen i Kosovo en neddragning av truppbidraget, skulle läget försämras i regionen så kommer det att göras en ny bedömning.

Kfor, Kosovo Force, är en Natoledd internationell styrka med uppgift att etablera och upprätthålla fred och säkerhet i Kosovo. I uppgiften ingår även att stödja FN:s övergångsadministration av provinsen.

I inledningen av Kfors insats i Kosovo, i juni 1999, uppgick det svenska truppbidraget till cirka 850 soldater. Idag är samma siffra cirka 360 och den totala internationella styrkan uppgår till cirka 15 000 soldater.

Ulf Petersson