Sverige anmäler beredskapsförband

Regeringen beslutade på torsdagen att anmäla ett antal militära förband till FN:s och Natos styrkeregister.

 
 
Det svenska deltagandet i den planeringsprocess som bedrivs inom ramen för partnerskap för fred, syftar till att utveckla svenska militära förband som i samverkan med andra länder kan användas vid internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.
 
Sverige anmäler omkring 25 olika förband, med 30, 90 eller 360 dagars beredskap. Det handlar bland annat om ett ingenjörkompani, en mekaniserad bataljon, en jägarpluton, en korvettdivision och en stridsflygdivision.

» Se hela listan över anmälda beredskapsförband på www.regeringen.se