Svenska soldater kontrollerar nykterhet

I samarbete med lokala polisen genomförde de svenska KFOR-soldaterna en omfattande nykterhetskontroll av bilförarna i byn Gracanica utanför Pristina. Under ett par timmar kontrollerade man ett hundratal fordon.

I nattmörkret hade de svenska soldaterna upprättat två så kallade check points vid byns stora infarter. I ljuset av fordonens strålkastare vinkades bilarna in och förarna tvingades att göra nykterhetstester. - Vi har uppfattat rattonykterhet som ett problem i området och något som är ett hot mot den allmäna säkerheten, säger chefen för tredje skyttepluton Kalle Eriksson. Totalt stoppade vi ett hundratal fordon varav hälften av förarna var onyktra. Gränsen för rattfylla går vid 0,5 promille i Kosovo. De svenska soldaterna står för säkerheten vid kontrollerna och svenska militärpoliser utför själva nykterhetskontrollerna. De förare som åker fast överlämnas till den lokala polisen och bötfälls på plats. Att hantera rattonykterhet är inget som har haft högsta prioritet i Kosovo. Svåra olyckor där förare har varit berusade är vanligt. - Vi utbildar inte polisen i att genomföra nykterhetskontroller, men när vi gör sådana här gemensamma operationer ger vi signaler om att vi ser allvarligt på problemet. Det påverkar förhoppningsvis polisen till att utnyttja de resurser de har, säger ställföreträdande plutonchef Daniel Holmlund. löjtnant Ola Björnör press- och informationsofficer KS15