Svenska officerare planerar insats i Tchad

Försvarsmakten håller nu på att rekrytera två officerare som kommer att ingå i det högkvarter som kommer att styra insatsen i Tchad.

Tchad kan bli arbetsplats för svensk personal. Foto: Försvarsmakten

- Det har kommit ut två order. Den ena säger att vi kan starta
rekrytering och utbildning för en insats i Tchad. Den andra innebär
att vi, efter regeringsbeslut, ska skicka två stabsofficerare till det
operativa högkvarteret i Paris för styrkan i Tchad, säger Carl- Johan
Andersson, planeringsansvarig för en eventuell Tchadinsats.

Den 1 oktober kommer Försvarsmakten att lämna in ett svar till
regeringen på deras anvisning från den 25 september. Regeringen vill
ha svar på när styrkan tidigast kan skickas iväg, på hur
organisationen för insatsen kommer att se ut samt de ekonomiska
beräkningarna och eventuella konsekvenser för den egna
värnpliktsutbildningen.

På tisdag den 2 oktober kommer representanter från Försvarsmakten att
åka till Frankrike för att presentera den internationella
amfibiestyrkan. Syftet är att underlätta i planeringen för hur den
slutgiltiga organisationen kring en eventuell Tchad-insats kommer att
se ut.


Simon Rothstein