Stridspiloterna i Tv

Stridspiloterna är en Tv-produktion av kanal 5 där man får följa stridsflygutbildningen från elev till färdig JAS 39 Gripen pilot.

Foto: Pernilla Bökman
Tv-produktionsbolaget som filmar för kanal 5:s räkning, gör en Tv-serie som dokumentär om den svenska stridsflygutbildningen. Man har under våren följt ett antal elever under utbildningen och filmat 4 månader på Malmen och F7 men även besökt andra platser så som FMTS där eleverna haft teknisk utbildning.

Under vecka 36 har filmteamet befunnit sig på F 17, måndag - onsdag för att försöka visa vad man får ut av utbildningen i slutänden och vad det är tänkt att eleverna ska göra när de är färdiga stridspiloter.

Filmen som kommer att sändas i 6 avsnitt om vardera 60 minuter följer flygelevernas olika skeden under utbildningen fram till färdig JAS 39 Gripenpilot.
Start för serien räknar man med vecka 50 och materialet från F17 kommer att användas som små nedslag på olika ställen i de 6 avsnitten.

Filminspelningen är som att lägga pussel, man filmar lite här och lite där och ibland får samma sekvens tas ur olika vinklar, det blir en och annan omtagning för att slutligen få en färdig dokumentär med spännande touch.
 
Under tisdagen befinner sig 5 piloter och en underrättelseofficer från F 17 i ett scenario, som ska motsvara ett skarpt läge, där man får följa all planering inför uppdraget.

Gruppchefen leder, man ställer klockorna på samma tid för att jobba under samma förutsättningar, uppgifterna delas ut och alla börjar aktivt arbeta med planeringen av uppdraget. Upp till hela 70% består av planerande och resten genomförande.
Undertiden som planeringen fortskrider fylls whiteboarden med, för en utomstående helt oförståeliga uttryck och termer.
 
Bra planering och ett snabbt anfall är A och O i ett scenario. Man går igenom uppgifterna åtskilliga gånger så kallade "briefing" för att slutligen köra en "mission briefing" där allting gås igenom från början till slut innan själva flyguppdraget börjar.
Allt känns verkligt och det är bara filmteamets närvaro som avslöjar att det inte är på riktigt.
 
Under onsdagen bär det av till incidentplatten där två piloter intervjuas och får beskriva hur arbetssituationen är för en stridspilot i incidentberedskap.
De berättar om situationer som ger kroppen en pulshöjning och vad man gör när det är lugnt och det inte händer något.

På eftermiddagen blir det inspelning av ett incidentuppdrag och filmteamet drar sedan vidare för att kunna slutföra produktionen.
 
Nu ser vi fram emot att få se det färdiga resultatet, man ångrar nästan att man inte satsade på att bli stridspilot.