Stort beslag av stridsvagnsminor

Stora beslag av vapen och stridsvagnsminor har gjorts av den afghanska polisen i landets norra delar.

- Det är mycket goda nyheter. Dessa minor kan användas till att bygga fjärrutlösta bomber, sådana vi tidigare attackerats med, kommenterar Mats Danielsson, chef för den svenska styrkan, i sin septemberrapport från Afghanistan.

Arbetsmässigt finns inga lugna månader för svenskarna i Afghanistan. Augusti var emellertid relativt lugn såtillvida att styrkan inte utsatts för några attacker, skriver Danielsson i sin månadsrapport.

Sprängladdning Den första september detonerade en sprängladdning i centrala Mazar-i-Sharif, där svenskarna verkar. Inga svenska soldater fanns i närheten men nio civila afghaner skadades, varav två svårt. "Den afghanska polisen utreder nu händelsen och det är en utredning vi kommer att följa nogsamt" skriver Mats Danielsson.

Vapen beslagtogs Förutom svenskarnas och övriga Isafs arbete för säkerhet i Afghanistan, gör också afghansk polis viktiga insatser och tydliga framsteg. Nyligen beslagtogs vapen och ett mycket stort parti stridsvagnsminor. Både Sverige och Finland, som verkar i de fyra proviserna i norr, har utökat sin personal på den svenska campen i Mazar-i-Sharif. "Förstärkningarna är välkomna eftersom de gör att vi kan bli ännu effektivare i säkerhetsarbetet" skriver Mats Danielsson.

 » Läs hela månadsrapporten på www.mil.se/int » Försvarsmakten i Afghanistan » Bildspel från Afghanistan

Nyheter från Afghanistan: » Bombattentat i Mazar-i-Sharif » Svenska soldater ökar säkerheten » 500 reparationer på fyra månader » Färre incidenter efter gripanden