Soldater övar med FN

Värnpliktige bevakningssoldaten Oskar Tilly står mitt i en övning som soldat i internationell tjänst. Han och kollegorna har precis stoppat två vita bilar med FN-personal.

Foto: Anja Edvardsson

Övningen hålls av FN i samarbete med Räddningsverket i Revingehed. 25 deltagare från hela världen, alla från FN-organet världslivsmedelsprogrammet WFP (World Food Programme), är på plats för att samöva inför snabba insatser.

Skulle en humanitär katastrof inträffa någon stans i världen kan flera av deltagarna skickas dit med kort varsel och hjälpinsatser kan komma igång fort.

Efter en veckas teoretiska och praktiska övningar är det nu dags för deltagarna att se vad de lärt sig, i en fiktiv miljö som så mycket som möjligt ska likna den situation de skulle kunna möta på riktigt.

- Många av de områden där vi verkar är tämligen oroliga. Där finns ofta militär närvaro. Soldater och officerare spelar därför en viktig roll i den här övningen, säger Sven Thelin, kursansvarig och i vanliga fall chef för ett WFP-fältkontor i Aceh-provinsen i Indonesien.