September-rapport från Afghanistan

Mats Danielsson, chef för den svenska styrkan i Afghanistan, lämnar ännu en månadsrapport. Den här gången berättar han bland annat att om polisiära framsteg och att svenska soldater har använt häst för att lösa ett uppdrag.

Under augusti har ett stort antal stridsvagnsminor beslagtagits. Foto: Pelle Vamstad

För oss svenska soldater i Afghanistan finns det rent arbetsmässigt inga lugna månader. Dock har augusti varit en relativt lugn månad så till vida att vi inte har blivit attackerade av grupper som vill göra Afghanistan än mer instabilt. Den första september detonerade emellertid en sprängladdning i centrala Mazar-i-Sharif. Inga svenska soldater fanns i närheten men nio civila afghaner skadades, varav två svårt. Den afghanska polisen utreder nu händelsen och det är en utredning vi kommer att följa nogsamt.

Polisiära framsteg
Vi fortsätter att oförtrutet arbeta med säkerhet under dygnets alla timmar. Och jag vet att vår närvaro i landets norra delar gör skillnad. Afghansk polis gör också tydliga framsteg. Bland annat har de beslagtagit mängder med vapen och ett mycket stort parti stridsvagnsminor under den gångna månaden. Det är mycket goda nyheter eftersom dessa minor kan användas till att bygga fjärrutlösta bomber, det vill säga samma typ av bomber som vi tidigare attackerats med.

Uppdrag till häst
Vi har också genomfört ett uppdrag under den gångna månaden på ett något udda transportmedel. Åtta soldater tog sig på afghanska hingstar upp i bergen i distriktet Char Kint för ett samverkansuppdrag med den afghanska polisen. Soldaternas ridkunskaper visade sig dock i de flesta fall vara begränsad - läs obefintlig - vilket resulterade att tre av dem fick uppsöka den svenska sjukmottagningen för omplåstring efter att de kommit tillbaka till campen. Självinsikt är inte dessa soldaters starkaste gren. Därför är det åsna som nu gäller om det mot förmodan ska ridas vid fler tillfällen.

Vi ska synas
I Sverige har det förts en debatt om färgen på våra stridsvästar och kroppsskydd. Därför vill jag ta tillfället i akt och påpeka att färgen på våra västar inte är någonting vi på plats upplever som ett problem. Hela vårt uppdrag går nämligen ut på att synas. Det är därför som väldigt många av våra fordon är vitmålade och det är därför som alla fordon har en stor svensk flagga som vajar från taket.

Teckningarna
Samma tidningar som hävdar att vi utsätts för mer fara än nödvändigt på grund av våra gröna västar har däremot inga problem att publicera nidbilder av profeten Mohammed. Konsekvenserna av ett sådant handlande är i skrivande stund svåra att överblicka men det är glasklart att publiceringen inte gör vårt redan svåra uppdrag enklare. Det finns en uppenbar risk att vi får ägna återstoden av vår tid i Afghanistan till att ta avstånd från teckningarna i stället för att göra gott för afghanska män, kvinnor och barn.

Yttrandefriheten
Men om det är priset svensk trupp får betala för att svensk demokrati och yttrandefrihet ska stå intakt så gör vi gärna det. Dock anser vi samtidigt att vi kan använda vår tid och energi på ett mer effektivt vis än att tvingas förklara varför det är tillåtet för en svensk konstnär att skända profeten.

Förstärkning
Både Finland och Sverige har utökat sin personal på den svenska campen Northern Light här i Mazar-i-Sharif. Förstärkningarna är välkomna eftersom de gör att vi kan bli ännu effektivare i säkerhetsarbetet.

Djup respekt
Alla anhöriga till oss soldater i Afghanistan betalar i sin vardag ett högt pris för att Sverige ska kunna hålla trupp i Afghanistan, därför vill jag också ta tillfället i akt och uttrycka min - och Försvarsmaktens - djupaste respekt för ert stöd.

Överste Mats Danielsson
Befälhavare för den svenska styrkan i Afghanistan