Planering för insats i Tchad

Sverige kan komma att bidra med två förband i Afrika efter årsskiftet. Regeringen har gett Försvarsmakten i uppdrag att planera för insatser både i Sudan och i grannlandet Tchad.

Sedan tidigare förbereder Försvarsmakten för en eventuell insats i Sudan tillsammans med Norge. Det rör sig om ett norsk-svenskt ingenjörförband, där Sverige under tolv månader ska bidra med omkring 155 personer för att bland annat bygga vägar och förläggningar i den krigshärjade Darfurregionen. Det är ännu osäkert om insatsen blir av, då FN:s samarbetspartner afrikanska unionen för närvarande reserverar sig mot planerna.

Tchad
Tidigare i veckan fick Försvarsmakten direktiv av regeringen att också påbörja planering och förberedelser för en eventuell ytterligare insats i regionen, denna gång i Sudans grannland Tchad. - Det rör sig om omkring 200 personer, ett skyttekompani ur internationella amfibiestyrkan, ett av våra beredskapsförband, säger Joachim Isacsson vid Högkvarterets insatsstab.

Skydda flyktingar
Om det blir aktuellt skulle soldaterna få till uppgift att skapa säkerhet för den humanitära verksamheten, skydda flyktingar och skapa förutsättningar för FN-polisen att verka i området. Skyttekompaniet utgörs av elitsoldater och amfibieskyttesoldater och har bland annat använts i de pågående insatserna i Kosovo och Afghanistan. Normalt använder kompaniet sjötransport, men kommer nu att få kompletterande utbildning för de fordon som ska användas vid en eventuell insats i Tchad.

Bädda för FN
Tchadinsatsen är ett EU-initiativ, och syftet är att bädda för den FN-insats som är tänkt att ta över i området efter tolv månader. EU-styrkan kommer dock redan från början att arbeta i nära samverkan med FN i insatsområdet. Rekrytering och utbildning av personal till de båda planerade insatserna har redan inletts, för att trupperna ska kunna vara på plats efter årsskiftet. Förhållandena är svåra i både Sudan och Tchad.

- Det är en besvärlig miljö, med bristfällig infrastruktur, tufft klimat och ökenterräng. Hotbilden bedömer vi dock vara hanterbar, säger Joachim Isacsson. För att insatserna ska bli av krävs först beslut i riksdagen.

Per Norlin

Tidigare nyhet: » Sverige bidrar till FN-styrka i Darfur