Omkomna helikopterförare hedrades vid ceremoni

De fyra officerarna som omkom vid helikopterolyckan i tisdags, hedrades på torsdagen vid en ceremoni i Kallinge kyrka.

Foto: Nina Karlsson /Helikopterflottiljen

Officerarnas familjer, vänner och flickvänner samlades tillsammans med kollegor från Helikopterflottiljen för att hålla en minnesstund för sina söner och kamrater.

De anhöriga flögs, efter att i tisdags ha nåtts av dödsbuden, till Blekinge Flygflottilj där de togs om hand av psykologer och läkare.

Efter samtal med de anhöriga om hur de ville hedra minnet av de avlidna, hölls en ceremoni i Kallinge kyrka, följd av en minnestund vid olycksplatsen i Ryd. De anhöriga hade uttryckt en önskan att få se platsen för tragedin och där lägga ner blommor.

I kyrkan präglades stämningen av stor sorg, och starka känslor kom till uttryck när sånger som "If tomorrow never comes" och "Tears in heaven" spelades upp. Musiken hade valts av de anhöriga för att hedra den son, bror eller pojkvän som de nu förlorat.

Prästen talade om smärtan och det svåra i att gå vidare, men att ta en dag i sänder är ett sätt att orka med. Församlingen sjöng tillsammans psalmen "Blott en dag".

Vid minnesstunden i Ryd talade chefen för Helikopterflottiljen, Johan Svensson, där han bland annat förklarade vad som hade hänt och kunde peka ut de platser som kändes angelägna för familjerna att få se.

Tillsammans lade ledningen och de anhöriga ner blomsterkransar och blombuketter, som bredvid skimrande marschaller lyste upp den dystra olycksplatsen.

Text: Mona Boholm