Nio miljarder mindre - på sju år

Det är en myt att Försvarsmakten blir mindre och mindre men att kostnaderna är oförändrade. Det visar både de minskade anslagen och försvarsutgifternas andel av bruttonationalprodukten, BNP.

I debatten den senaste tiden har det talats om oförändrade anslag till Försvarsmakten trots en minskad organisation. En närmare titt på siffrorna ger en annan bild. Rationaliseringar Moderna, internationellt verksamma och väl utrustade förband av idag kostar mer än ett förband gjorde för 20 år sedan. Samtidigt har Försvarsmakten gjort så stora nedskärningar och rationaliseringar i organisationen att det syns i den ekonomiska redovisningen. Försvarsmaktens ekonomiska förutsättningar har också förändrats drastiskt de senaste åren. Myndighetens anslag för 2007 är 39,3 miljarder kronor. Från 2000 till 2007 har Försvarsmaktens anslag minskat med omkring nio miljarder kronor, eller 20 procent. Försvarets del av BNP har gått från 3,1 procent 1975 till 1,52 procent 2005. Besparingar Så sent som i förra veckan utgick direktiv till förbanden om besparingar på omkring 180 miljoner kronor, för att säkerställa att de ekonomiska ramarna för 2007 kan hållas. Uppgifterna är hämtade ur Försvarsmaktens informationsbroschyrer Insatsförsvaret och Fakta om 2006-2007. » Regleringsbrev för budgetåret 2007 » Delårsredovisning 2007