Minnesgudstjänst

Minnesgudtjänst i Amiralitetskyrkan i Karlskorna till minnet av de fyra helikopterpiloter som omkom vid helikopterolyckan i Ryd den 11 september.

Media inbjuds att följa den minnesgudstjänst som anordnas i Amiralitetskyrkan i Karlskrona till minnet av de fyra helikopterpiloter som förolyckades vid helikopterolyckan i Ryd den 11 september.

Minnesgudstjänsten äger rum tisdagen den 2 oktober kl 1100 - ca 1230

Minnesgudstjänsten hålles av amiralitetspastor Henrik Lindén. Efter gudstjänsten kommer fyra kistlag om vardera sju man ur Försvarsmakten att i procession bära kistorna ut ur kyrkan till en hedersvakt och de väntade bilarna.

Flaggorna som täcker kistorna och de förolyckades baskrar kommer därefter- utomhus och ceremoniellt- överlämnas till de närmast sörjande. De förolyckade kommer efter ceremonin att föras till olika platser för enskilda begravningar vid skilda tider enligt de anhörigas önskan.

Flygvapeninspektören generalmajor Jan Andersson, som är flygvapnets främste företrädare och chefen för helikopterflottiljen, överste Johan Svensson kommer att närvara vid minnesgudstjänsten.

Flygvapeninspektörens anförande lämnas på begäran skriftligt ut till media efter ceremonin.

Media kommer att beredas plats på Amiralitetskyrkans bakre orgelläktare för att kunna följa gudstjänsten. Vid högt medietryck kommer så kallad poolning tillämpas i samråd med Tidningsutgivarna (TU).
Såväl stillbilder som rörligt material från ceremonin kommer att finnas fritt tillgängligt för media på www.mil.se/press samt via Försvarets Bildbyrå. Fotografering med blixt är inte tillåtet inne i kyrkan.

Tillfälle till intervjuer kommer efteråt att ges av chefen för helikopterflottiljen, överste Johan Svensson.

Anmälan:
Media inbjuds att deltaga vid minnesgudstjänsten men då antalet platser i kyrkan är begränsade måste föranmälan vara Försvarsmakten tillhanda senast måndagen den 1 oktober kl 10.00.
Anmälan sker via e-post till info@mil.se alternativt på telefon 08-788 88 88.

Samling för deltagande media utanför Pastorsexpeditionen, Amiralitetet, Karlskrona
senast kl 10.30 tisdagen den 2 oktober.

För övrig information kontakta Jesper Tengroth, TeamC Combat Camera och tf Press- och Informationsofficer under ceremonin 0703-881180, e-post: jesper.tengroth@mil.se