Kartkunskap för utlandsstyrkan

Åtta civila har genomfört utbildningen och ska nu ut Kosovo och i Afghanistan. Utbildande enhet är GEO SE som tillhör Lantmäteriverket men som främst arbetar för Försvarsmakten.

Foto: Anna Verputten

- Det gäller att passa på och komma ut, säger bergsingenjör Hans Sundberg, på väg till Kosovo efter utbildning i GIS, geografisk information.

På brigadstaben ska han ta fram kartmaterial och vid behov även ta fram uppgifter i jakt på misstänkta massgravar.

Verktyget de utbildats i är GIS, geografiskt informationssystem, ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografisk information. Anton Bacic, lärare på GEO SE säger att GIS nu används inom mer skiftande områden som av såväl historiker som av arkeologer.

Till utlandstjänstgöring på missionernas geoceller söker GEO SE löpande civilingenjörer med GIS-inriktning, kartingenjörer och lantmätare men även personer som fått motsvarande kunskaper och erfarenheter på annat sätt.

Första utlandsmissionen
Hans Sundberg och hans kollega Jimmy Lundström är båda positiva till den fyra veckor långa utbildningen på Karlavägen i Stockholm. Båda konstaterar att det har varit bra med lärare som har erfarenheter från arbete på plats i missionsområdet och att det har varit en bra standard på utrustningen i jämförelse med tidigare erfarenheter från utbildning och arbetsliv.

I mitten av oktober ska de vara på plats i Kosovo. Ingen av dem har varit ute på mission tidigare och de ser mycket fram emot uppdraget.

- Det är en bra merit inom yrket, säger Jimmy Lundström som är nyutexaminerad lantmätare.

Hans Sundberg är bergsingenjör till vardags och har tagit tjänstledigt för att komma med.

- Det är bra att kunna kombinera med mina civila meriter. Jag har tidigare stått i beredskap för utlandstjänst med det nordiska stabskompaniet, men inte kommit i väg.

Kosovo
Jimmy Lundström och Hans Sundberg ska överta uppgifterna i geocellen i den svenska Kosovostyrkan KS 16. Sverige har haft den här uppgiften sedan 2003. I missionsområdet ska de stödja den brittiskt ledda brigadstaben. Arbetsplatsen är den finländska förläggningen Camp Ville.

Deras främsta uppgift är att se till att geografiskt underlag uppdateras och förse brigaden med nyproduktion av kartor.

Text: Anna Verputten
 

Vid frågor om tjänstgöring inom en geobefattning i utlandsstyrkan kontakta Simon Keskitalo simon.keskitalo@lm.se 08-534 893 21 samt se Arbete och utbildning för aktuella befattningar.