Helikoptrar till NBG försenade

Leveransen av helikoptrar till Nordic Battlegroup har försenats.

Det är allvarligt, men kommer inte att innebära några ökade risker för soldaterna. Vi får istället anpassa styrkans uppgifter, säger Leif Nylander, chef för Försvarsmaktens materielproduktion.

Specialutrustade
NBG:s helikopterenhet består av sju medeltunga helikoptrar, tre HKP 10 och fyra Hkp 4.

Det är de tre helikoptrarna av typen Hkp 10, specialutrustade för transporter med medicinsk vård, som kommer att bli försenade. Redan tidigare var det känt att modifieringen skulle ta längre tid än väntat, men nu har ytterligare problem tillstött hos leverantören.

- Det innebär att helikoptrarna inte kan levereras till oss förrän den 10 december. Först därefter kan erforderlig utbildning av personalen starta, vilket innebär att helikoptrarna inte kan sättas in i NBG förrän i mars eller april, säger Leif Nylander.

Inga förseningar
För den andra helikoptertypen finns i dagsläget inga förseningar. Också dessa ska levereras i slutet av året, men de besättningarna kan redan nu utbildas, eftersom modifieringarna i det systemet inte är lika omfattande som för Hkp 10.

Också Hkp 4 kan användas för transport av skadade soldater, och förseningen i leveransen av Hkp 10 kommer inte att påverka styrkans säkerhet. Däremot har HKP 4 begränsningar vad det gäller att verka i förhöjd hotmiljö.

- NBG står inte och faller med tre helikoptrar. Däremot blir förutsättningarna förändrade, och vi kan tvingas anpassa styrkans uppgifter för att det här läget inte ska innebära ökade risker, säger Leif Nylander.

Per Norlin