Eskortplutonen - färdiga till strid

Sisuns bakdörr öppnas och ut hoppar åtta soldater från Eskortplutonen. De är färdiga till strid, kamouflagemålade i ansiktet, på hjälmarna sitter granruskor.

Nordic Battlegroups logistikenhet har omgrupperat från Skövde till Villingsberg utanför Karlskoga, för att under ett par veckor öva strid, gå vidare i sin befattningsutbildning samt påbörja utbildning i förband.

Eskortplutonens främsta uppgift är att skydda logistikenhetens transporter och soldater vid insats. Nästan samtliga i plutonen har jägar- och skyttebakgrund och de ligger långt framme i utbildningen.

- För att bli en bra soldat på eskort, ska man helst ha gjort lumpen som skyttegruppchef med bra betyg. Sen ska man också vara fysisk stark och ha sina kunskaper färskt i minnet, antingen från värnplikten eller en mission, säger utbildningskoordinator Fredrik Cederholm.