Dämpad stämning på Camp Victoria efter dödsfall

Den soldat som avled natten mot torsdagen i samband med en tjänsteresa till Grekland var Jörgen Rydberg, 62, hemmahörande i Visby.

Soldatens anhöriga är underrättade och dödsorsaken utreds nu av medicinsk personal.

- Det råder för närvarande en dämpad och sorgsen stämning på Camp Victoria efter beskedet att Jörgen Rydberg plötsligt och tragiskt har lämnat oss. Han var uppskattad, vi sörjer honom och känner samtidigt stort medlidande med hans familj, säger chefen för KS15, Claes Lundin.

För ytterligare information kontakta Försvarsmaktens informationsavdelning, 08-788 88 88.

» Tidigare nyhet: Svensk soldat i KS 15 har avlidit