Bombattentat i Mazar-i-Sharif

Inga svenska soldater fanns i närheten när ett bombattentat genomfördes kl 20 lokal tid, ca 17.30 svensk tid, i centrala Mazar-i-Sharif, det vill säga i samma stad som huvuddelen av den svenska styrkan är förlagd.

Explosionen var kraftig och hördes tydligt på den svenska campen Northern Lights som ligger söder om stadens centrum. På campen verkar också en finsk militär styrka men inte heller någon finsk personal fanns i närheten av platsen för attentatet.

Blå Moskén
Enligt preliminära uppgifter var det i omgivningen kring den Blå Moskén i hjärtat av Mazar-i-Sharif som explosionen inträffade. Enligt de första uppgifterna från de afghanska säkerhetsstyrkor som finns på platsen skadades nio civila afghaner, sju av dem lindrigt och två allvarligt. Dessa vårdas på nu på civila sjukhus i staden.

Enheter på plats
-Vi har skickat ut enheter för att verifiera vad som inträffat, dessa enheter har också till uppgift att stödja den afghanska polisen på platsen om behov finns. Vidare har vi höjt vaktstyrkans beredskap men inte mer än att gaten, det vill säga infarten till campen, fortfarande är öppen, säger Mats Danielsson, chef för den svenska styrkan i Afghanistan.

Riskerna
Det finns alltid en risk förenad med den här typen av uppdrag som svensk trupp sedan några år genomför i Afghanistan. Om så inte var fallet skulle inga soldater heller behövas. Sverige har nu varit på plats i Afghanistan i fem år. Under den perioden har över 1 500 svenska soldater tjänstgjort i området.

Force protection
-Vi genomför ständigt analyser av läget i området och anpassar vårt uppträdande därefter. Våra soldaters säkerhet, så kallad force protection, har alltid högsta prioritet. Några absoluta garantier kan aldrig ges, men det jag kan garantera är att vi alltid gör vårt yttersta för att minimera riskerna när vi löser våra uppgifter. Personalens säkerhet är vårt ansvar, och det ansvaret tar vi genom att aldrig kompromissa i säkerhetsarbetet säger Mats Danielsson.

Det finns i nuläget inga uppgifter angående vem eller vilka som ligger bakom attentatet.

Av: Pelle Vamstad
Press- & Informationsofficer FS13