Besök i öknen

I 40-gradig värme besökte under tisdagen arméinspektören, generalmajor Sverker Göranson, det svenska förbandet i övningen Bold Quest i USA. Förbandet, som består av cirka 50 personer, övar vid National Training Center i Mojaveöknen.

Syftet är att testa olika tekniker och metoder för att undvika vådabeskjutning. Förutom USA deltar nio länder med teknik och ytterligare ett antal är observatörer. Kopplingen till pågående insatser ibland annat Afghanistan är tydlig.

Viktigt att delta
- Det är viktigt för Sverige att delta i Bold Quest av flera skäl: Dels för att skapa underlag för kommande uppgradering av stridsfordon 90, dels för att få kunskap om såväl materiel som människor i extrem insatsmiljö, sade Sverker Göransson och fortsatte:

- För våra soldater och förband är alltid undvikande av vådabeskjutning en viktig fråga, och här börjar vi skapa tekniska hjälpmedel för detta, vilket är avgörande i insatser i dag och i framtiden.

Utformning av lednings- och identifieringssystem måste ske i samklang med andra nationer. Alla svenska internationella insatser sker i samverkan med andra länder.

Språkkunskaper ett krav
Soldaterna beskrev för arméinspektören den miljö de arbetar i. Att ingå i ett multionationellt kompani med kanadensare och amerikaner ställer krav på språkkunskaper och anpassningsförmåga.

Att koppla ihop olika tekniska system har även varit en utmaning. För att kunna genomföra strid i bebyggelse i över 40-graders värme har krävt åtta till tolv liter vatten per dygn och soldat.