Attentat mot finländsk personal i Afghanistan

Inga svenska soldater fanns med i den finländska fordonskolonn som utsattes för ett bombattentat i utkanterna av Mazar-i-Sharif vid 07.30-tiden (ca 05.00 svensk tid) på tisdagsmorgonen. Inga finländska soldater skadades fysiskt i attentatet.

Det var sammanlagt fyra fordon som körde i kolonn i riktning mot den svenska campen i Mazar-i-Sharif när bombattentatet inträffade. Explosionen ägde rum omkring tre meter framför det tredje fordonet som fick skador men kunde fortsätta färden mot den svenska campen.

Körde ut ur situationen
Enligt de finländska soldaterna i kolonnen fanns det när bomben detonerade minst en kvinna och ett flertal barn i direkt anslutning till detonationsplatsen. Tillståndet för dessa är i skrivande stund okänt. Helt i enlighet med instruktioner och träning stannade inte den finländska kolonnen utan körde ut ur situationen.

Avlastningsresurser
-Jag är lättad över att inga soldaterna skadades idag. Soldaterna är nu inne på campen och vi har satt in avlastningsresurser, säger Juha Vauhkonen, chef för den finländska styrkan i Afghanistan.

Svensk personal på plats
Platsen för detonationen är belägen omkring två kilometer från den svenska campen och en svensk utryckningsstyrka är på plats för att bevaka och spärra av området.

Fyra provinser
Sverige ansvarar för fyra provinser i norra Afghanistan och har omkring 350 soldater på plats i området. Utöver det svenska bidraget deltar även Finland med ett 90-tal soldater som står under svenskt befäl. Majoriteten av de finländska soldaterna bor på den svenska campen i Mazar-i-Sharif.

Riskerna
När det gäller säkerhetsläget i norra Afghanistan finns det alltid en risk förenad med den här typen av uppdrag som svenska och finska soldater genomför. Om det inte var så skulle soldaterna inte behövas i Afghanistan.

Ständiga analyser
-Vi genomför ständigt analyser av läget i området och anpassar vårt uppträdande därefter. De egna soldaternas säkerhet, så kallad force protection, har alltid högsta prioritet. Några absoluta garantier kan aldrig ges, men det vi kan garantera är att vi alltid gör vårt bästa för att minimera riskerna när vi löser våra uppgifter. Det är vårt ansvar, och det tar vi genom att aldrig kompromissa med säkerheten, säger Peter Wiklund, stabschef på den svenska styrkan i Afghanistan.

Under Nato-befäl
De svenska och finländska soldaterna ingår i Isaf-styrkan som agerar under FN-mandat under ledning av Nato, på samma sätt som Kfor-styrkan i Kosovo. I botten ligger ett riksdags- och regeringsbeslut. Det nordiska truppbidraget syftar till att stärka den demokratiskt valda afghanska regeringen genom att i samverkan med afghansk militär och polis skapa säkerhet och lugn i ett land som drabbats av årtionden av krig och konflikt.

Utredning påbörjad
Det är oklart vilken typ av bomb som användes i attentatet. Afghanska säkerhetsstyrkor har nu startat en utredning och det är en utredning som både svensk och finländsk personal kommer att följa nogsamt.

070918 Den afghanska polisen uppger nu på eftermiddagen att dagens attentat inte heller krävde några civila dödsoffer.

Av: Pelle Vamstad
Press- & Informationsofficer FS13