Underhåll på entreprenad

Försvarsmakten outsourcar mer och mer av sin verksamhet. Det handlar om allt ifrån lunchmatsalar till drift av stora militära anläggningar, såsom Muskövarvet. Och det är en affärsverksamhet som ska breddas.

- Det som inte tillhör vår kärnverksamhet planerar vi att hitta samverkanslösningar med näringslivet ikring, säger Torbjörn Ekelund, ställföreträdande projektledare för projektet Offentlig Privat Samverkan, OPS.

- Det blir helt enkelt effektivare att låta privata partners ta över den del av verksamheten där de är experter och driver affärer på en konkurrensutsatt marknad. Dessutom medför det lägre kostnader för oss, fortsätter han.

Partnerskap
Ett exempel på ett sådant partnerskap är Muskövarvet. Ett unikt varv som ligger insprängt i berget vid Muskö, helt skyddat från både insyn och angrepp. Varvet har i decennier tjänat som verkstad för marinens fartyg, båtar och u-båtar. Men i takt med nedbantningen av försvaret har varvet fått lägre sysselsättning och inte kunnat nyttjas fullt ut. Därför valde Försvarsmakten att i våras överlåta driften till Kockums.

Lägre priser
- Som myndighet får vi inte driva näringsverksamhet och därför kunde inte Muskövarvet ta in fartyg som inte tillhörde Försvarsmakten, trots att varvet låg tomt från tid till annan. Men det kan ett företag som Kockums, vilket ger dem intäkter som kommer oss till gagn genom lägre priser, säger Torbjörn Ekelund.

Inom projektet analyseras en rad andra områden som kan komma i fråga för någon form av offentlig privat samverkan.

- Vi har en väl genomarbetad strategi som vi nu kan luta oss emot när vi gör våra bedömningar, avslutar Torbjörn Ekelund.

Mona Boholm

Tidigare nyhet: Kockums tar över Muskövarvet