Sverige och Norge kan vinna på försvarssamarbete

Tillsammans kan Sverige och Norge utveckla en ny modell för ömsesidigt förstärkande militärt samarbete anpassat till dagens och morgondagens krav.Det skriver ÖB Håkan Syrén och Norges försvarschef Sverre Diesen i en gemensam debattartikel i dag.

Norges försvarschef Sverre Diesen och Sveriges ÖB Håkan Syrén. Foto: Combat Camera
Senare i dag överlämnar försvarsmaktscheferna till sina respektive försvarsministrar en studie där ett förstärkt svensk-norskt samarbete analyserats.
 
"Stor samarbetspotential"
"Vi har konstaterat att det finns en stor samarbetspotential. Hur stor effekt vi totalt kan uppnå bestäms av omfånget och hur snabbt samarbetet kan etableras", skriver Håkan Syrén och Sverre Diesen i Dagens Nyheter och Dagbladet.
 
Fokus har varit att göra så mycket som möjligt tillsammans inom förbandsproduktionen, materielanskaffning, underhåll och utbildning/övning. På det sättet skapas över tiden allt större likhet inom olika system och förband. Detta ger samordningsvinster och kostnadseffektivitet.
 
"Stora krav på nytänkande"
"Det stärkta samarbete vi nu föreslår innebär ett genombrott för en ny samarbetsmodell, som delvis ställer gamla suveränitetsreflexer på huvudet. Det ställer stora krav på nytänkande såväl inom våra försvarsmakter som på politiskt håll" skriver Syrén och Diesen.

Tidigare nyheter:
» Avtal om militärt samarbete med Norge
» Svenskt försvar - på 20 års sikt
» Samsyn om samverkan över nationsgränser
» Utökat samarbete på agendan vid Norgebesök
» ÖB: Utökat samarbete ett måste