Sverige bidrar till FN-styrka i Darfur

Norge och Sverige anmäler ett gemensamt ingenjörförband med 350 soldater till FN-insatsen i Darfurprovinsen i Sudan.

Förbandet, som beräknas vara på plats vid årsskiftet, ska bygga förläggningar och vägar i området.

- Det är viktigt för Norge och Sverige att bistå FN i det fredsfrämjande arbetet i Darfur. Att framsteg görs i de politiska samtal som nu förs mellan parterna i konflikten är avgörande, säger ländernas utrikesministrar Carl Bildt och Jonas Gahr Store i ett gemensamt pressmeddelande. "Intensivt arbete" Av de 350 soldaterna väntas Sverige bidra med omkring 150. Nästa vecka utformar de båda ländernas försvarsmakter detaljerna kring förbandets uppbyggnad. - Darfur har varit aktuellt för oss i mer än ett år. Nu pågår ett intensivt arbete tillsammans med Norge för att få bidraget på plats, säger Försvarsmaktens insatschef Jan Jonsson. Förhandsstyrka Planer finns på att sända en förhandsstyrka till Darfur redan i höst, som ska förbereda inför huvudstyrkans ankomst. Det norsk-svenska förbandet planeras vara på plats i tolv månader. Huvuduppgiften blir att bygga camper och förbättra vägarna under uppbyggnadsfasen av en större FN-styrka. - Det arbetet är en förutsättning för att resten av styrkan ska kunna fungera effektivt, säger Jan Jonsson. Internationella ingenjörkompaniet Huvuddelen av det svenska bidraget kommer att utgöras av soldater ur det internationella ingenjörkompaniet EN 04. Innan förbandet kan sändas till Darfur krävs ett riksdagsbeslut. Regeringen planerar en proposition till slutet av september. Fredsfrämjande FN:s säkerhetsråd antog den 31 juli enhälligt resolutionen om en gemensam insats med totalt 26 000 personer från FN och Afrikanska unionen, AU. FN-insatsen, benämnd UNAMID, kommer att vara FN:s största pågående fredsfrämjande insats. Styrkans huvuduppgift blir att skydda civila och stödja genomförande av de fredsöverenskommelser som träffas i Darfur. Per Norlin » Tidigare nyhet: Stor FN-styrka till Darfur » Pressmeddelande från UD på www.regeringen.se » Läs mer om internationella ingenjörkompaniet på www.ing2.mil.se » Läs mer om AMIS och de svenska observatörerna i Sudan på www.mil.se/int