Svenskar utreder händelse i Georgien

Sverige skickar två representanter till en internationell utredningskommission som ska undersöka omständigheterna kring den robot georgiska myndigheter hävdar har fällts av ryskt stridsflyg. Sverige bidrar med en representant från Försvarsmakten och en från Försvarets materielverk, FMV.

Det var i måndags en 700 kilo tung robot uppgavs ha fällts över byn Tsitelubani, omkring fem mil nordväst om Georgiens huvudstad Tiblisi. Roboten detonerade inte och ingen skadades. Rysslands flygvapen tillbakavisar alla anklagelser. Georgien har genom en officiell förfrågan begärt internationellt stöd i utredningsarbetet och regeringen lämnade under fredagen klartecken för svenskt deltagande. Den svenska delegationen reser till Georgien redan under eftermiddagen. Försvarsmaktens representant är överste Mats Helgesson. Tillsammans med kollegan från FMV bidrar han med teknisk och operativ kunskap i undersökningsarbetet, på uppdrag av regeringen. - Vi ska förutsättningslöst skapa oss en bild av vad som skett och förhoppningsvis få en klar uppfattning av det inträffade, säger Mats Helgesson. Ulf Petersson