Svenskar övar i 45-gradig värme

I 45-gradig värme övar svenska soldater och officerare just nu i Mojaveöknen i Kalifornien.

- Värmen påverkar oss betydligt mer än väntat, säger Ove Grönlund, ledare för den svenska enheten.

Syftet med den multinationella övningen Bold Quest, där mark- och flygförband från 13 nationer deltar, är att testa teknologier och metoder inom området Combat Identification, allt i syfte att minska vådabeskjutningar inom förband och koalitioner. Spelas in Allt som sker under övningen kommer att spelas in för att kunna granskas i efterhand. - När vi väl kommer hem väntar minst två månaders arbete med att analysera all inspelad data, säger Magnus Swadding i den svenska gruppen. Sverige deltar, under ledning av Markstridsskolan, med en pluton från snabbinsatsförbandet IA 07, personal från Trängregementet och P4 samt två grupper Forward Air Controllers. Markförbanden är förlagda vid National Training Center i Kaliforinen, där alla amerikanska förband genomför en tre veckor lång slututbildning innan de sänds till Irak och Afghanistan. Extrema väderförhållanden Klimatet i området, där temperaturer upp mot 50 grader inte är en ovanlighet, ger goda möjligheter att testa hur den svenska materielen och personalen fungerar i extrema väderförhållanden. - Våra vagnar är utrustade med givare som kommer att registrera temperaturen i olika delar av fordonen. Alla erfarenheter kommer att dokumenteras och utvärderas, säger Ove Grönlund. För personalen är hettan mycket påfrestande. - Vi måste hela tiden dricka stora mängder vatten för att inte bli uttorkade, säger Ove Grönlund. Förbättringar Förhoppningen är att erfarenheterna från Mojaveöknen ska leda till förbättringar av de svenska systemen inför eventuella kommande missioner i liknande klimat. - Viktigt är också att vi får möjligheten att jobba med och utbyta erfarenheter med andra nationer. Många av dem har stora erfarenheter av vilka konsekvenser en vådabeskjutning kan få, säger Ove Grönlund. » Tidigare nyhet: På väg mot Mojaveöknen » Läs mer om Bold Quest på www.mss.mil.se