Svenskar förstärker på historisk mark

KS15:s maskingrupp genomför omfattande gräv- och schaktarbete vid det historiska monumentet i Kosovo Polje. Monumentet bevakas dygnet runt av slovakiska soldater som nu ska få en ny containerförläggning.

Den svenska soldaternas breda kunskapsområde är mycket uppskattat i den multinationella stridsgrupp som svenskarna tillhör. Skyttekompaniet förstärker regelbundet i andra nationers ansvarsområden och logistikkompaniet genomför bland annat olika vägarbeten i stora delar av Kosovo. Det senaste projektet för maskingruppen är att bygga om området runt det historiska monumentet i Kosovo Polje som bevakas av slovakiska KFOR-soldater. - Vi är mycket nöjda med svenskarnas arbete. De har bra utrustning och soldaterna verkar mycket kunniga inom sitt område, säger slovakiske löjtnanten Ratislav Balaz, som ansvarar för arbetet vid Kosovo Polje. Monumentet vid Kosovo Polje markerar ett historiskt fältslag mellan serber och turkar 1389. Monumentet är symboliskt viktigt för den serbiska minoriteten i Kosovo och bevakas dygnet runt av KFOR. Den svenska maskingruppen genomför ett omfattande beredningsarbete av marken där slovakernas nya containerförläggning ska ligga. - Det är fullt schema hela dagarna, säger Stefan Panzar i maskingruppen. Men det är kul och omväxlande arbete. Vi har mest sysslat med vägbyggen tidigare. Det är intressant att arbeta med andra nationer och se vad de har för rutiner. Förutom arbetet där containrarna ska stå förbättrar svenskarna även skyddsvallarna vid de slovakiska posteringarna. Jordmassor grävs ut, läggs in och jämnas till i ett högt tempo. - De här specialenheterna är mycket viktiga att ha i ett förband. Vi gillar hur svenskarna arbetar. De arbetar i alla väder, säger Ratislav Balaz. löjtnant Ola Björnör press- och informationsofficer KS15