Svenska soldater ökar säkerheten

Svensk personal samarbetar sedan en tid tillbaka med afghansk polis för att öka säkerheten på motorvägen i norra Afghanistan.

-Vår uppgift är att förstärka den afghanska motorvägspolisen med både manskap, kunskap och eldkraft, säger Fredrik Modin, plutonchef på förstärkningsplutonen.

Runt i stort sett hela Afghanistan går en ringled. Den norra delen av denna ringled benämns Ring North och en sträcka av Ring North skär igenom det område i norra Afghanistan som svensk trupp ansvarar för. Ring north I Afghanistan finns få asfalterade vägar som alltid är framkomliga. Därför är Ring North oerhört väsentlig och är att betrakta som en vital livsnerv för hela norra Afghanistan. Under senare tid har det emellertid genomförts ett antal attacker på Ring North, varav några har resulterat i dödsoffer. Attacker mot polisen - Attackerna har riktat sig mot den vanliga polisen och mot motorvägspolisen, varken svensk trupp eller annan trupp tillhörande Isaf har utsatts, säger Fredrik Modin. Stödjande roll En central uppgift för det svenska militära engagemanget i Afghanistan är att samverka med och att stödja afghansk polis och militär. Därför är det också en självklarhet att svensk personal hjälper till i säkerhetsarbetet när säkerheten på den oerhört betydelsefulla Ring North hotas. Vägspärrar - Rent konkret är vi med och sätter upp vägspärrar för att kontrollera fordon på motorvägen under dygnets alla timmar. Vi sätter alltså aldrig upp egna vägspärrar utan jobbar alltid jämte våra afghanska kollegor, säger Fredrik Modin. Även utbildning De svenska soldaterna genomför också olika utbildningar för att den afghanska polisen ska kunna utvecklas i sin tjänst. Lär sig snabbt - Det kan handla om allt från hur man söker en bil till att ge första hjälpen till skadade människor. Den afghanska polisen i sin nuvarande form är ung, och behöver därför slipa på en del grundmoment. Jag vill dock understryka att de är lyhörda och att de lär sig snabbt, säger Fredrik Modin. Under Nato-befäl De svenska soldaterna ingår i Isaf-styrkan som agerar under FN-mandat under ledning av Nato, på samma sätt som Kfor-styrkan i Kosovo. I botten ligger ett riksdags- och regeringsbeslut. Den svenska närvaron syftar till att stärka den demokratiskt valda afghanska regeringen genom att i samverkan med afghansk militär och polis skapa säkerhet och lugn i ett land som drabbats av årtionden av krig och konflikt. Manöverenhet - Förstärkningsplutonen är en av det svenska förbandets manöverenheter, det vill säga att plutonen kan skickas ut på insatser över hela det svenska området. Tidigare har vi haft helt andra uppgifter långt från den svenska campen som resulterat i ett stort antal fältdygn. Uppdraget på Ring North är bara en av många olika uppgifter som plutonen löser, avslutar Fredrik Modin. Av: Pelle Vamstad Press- & Informationsofficer FS13