Svenska soldater fann vapengömma

En större mängd vapen, minmateriel och ammunition har hittats av de svenska soldaterna i Kosovo.

Fyndet var resultatet av en rutinmässig sökoperation.

Antalet illegala vapen i Kosovo är stort och en del av de svenska soldaternas uppdrag är att leta upp och beslagta vapnen. Nyligen hittades en större vapengömma i en by utanför Pristina. - Soldaterna hittade flera automatkarbiner och gevär. Dessutom fann vi en större mängd ammunition och minmateriel i gömman, säger Andreas Holmberg, chef för det svenska skyttekompaniet. Ytsök Soldaterna gör regelbundna fynd vid bland annat fordonskontroller och vid så kallade ytsök då terrängen scannas av med hjälp av metallsökare. - Fynden är ett bevis på att det finns mycket vapen och att vårt arbete här nere är viktigt. Varje vapen vi beslagtar gör vardagen lite säkrare för invånarna i Kosovo, säger Andreas Holmberg. Ola Björnör Tidigare nyheter: » Nytt vapenfynd i Kosovo » Stort vapenfynd av KS 15 » Stort fynd av vapen och ammunition i Kosovo » Försvarsmakten i Kosovo